SẢN PHẨM TIN DÙNG NHẤT
CPU 315-2PN/DP 6ES7315-2EH14-0AB0

42.000.000 đ 41.000.000 đ

CABLE USB A2 6GK1571-0BA00-0AA0

8.500.000 đ 8.200.000 đ

MODULE CP343-1 6GK7343-1EX30-0XE0

35.000.000 đ 34.500.000 đ

CPU 315- 2DP 6ES7315-2AH14-0AB0

30.000.000 đ 27.000.000 đ

THIẾT KẾ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG TRONG CÔNG NGHIỆP -- CRACK PASSWORD S7 200 & 300 -- TRAINING & SERVICE LẬP TRÌNH S7 200 & 300

CPU 312- IFM 6ES7312-5AC82-0AB0
CPU 312- IFM 6ES7312-5AC82-0AB0

Giá: Liên hệ

CPU 313C-2DP 6ES7313-6CG04-0AB0
CPU 313C-2DP 6ES7313-6CG04-0AB0

Giá: Liên hệ

CPU 317-2PN/DP 6ES7317-2EK14-0AB0
CPU 317-2PN/DP 6ES7317-2EK14-0AB0

Giá: Liên hệ

CPU 314C- 2DP 6ES7314-6CG03-0AB0
CPU 314C- 2DP 6ES7314-6CG03-0AB0

Giá: Liên hệ

CPU 312- MPI 6ES7312-1AE14-0AB0
CPU 312- MPI 6ES7312-1AE14-0AB0

Giá: Liên hệ

CPU 312C- MPI 6ES7312-5BF04-0AB0
CPU 312C- MPI 6ES7312-5BF04-0AB0

Giá: Liên hệ

CPU 314-2PN/DP 6ES7314-6EH04-0AB0
CPU 314-2PN/DP 6ES7314-6EH04-0AB0

Giá: Liên hệ

CPU 314- 2DP 6ES7314-6CH04-0AB0
CPU 314- 2DP 6ES7314-6CH04-0AB0

Giá: Liên hệ

CPU 416-3MPI/DP 6ES7416-3XR05-0AB0
CPU 416-3MPI/DP 6ES7416-3XR05-0AB0

Giá: Liên hệ

CPU 414-2DP 6ES7414-2XK05-0AB0
CPU 414-2DP 6ES7414-2XK05-0AB0

Giá: Liên hệ

CPU 416-2DP 6ES7416-2XN05-0AB0
CPU 416-2DP 6ES7416-2XN05-0AB0

Giá: Liên hệ

MODULE SM421 6ES7421-1BL01-0AA0
MODULE SM421 6ES7421-1BL01-0AA0

Giá: Liên hệ

UR2 RACK 9 SLOTS 6ES7400-1JA01-0AA0
UR2 RACK 9 SLOTS 6ES7400-1JA01-0AA0

Giá: Liên hệ

CPU 416-3MPI/DP 6ES7416-3XR05-0AB0
CPU 416-3MPI/DP 6ES7416-3XR05-0AB0

Giá: Liên hệ

MODULE SM431 8AI 6ES7431-1KF20-0AB0
MODULE SM431 8AI 6ES7431-1KF20-0AB0

Giá: Liên hệ

BỘ NGUỒN PS407 6ES7407-0RA02-0AA0
BỘ NGUỒN PS407 6ES7407-0RA02-0AA0

Giá: Liên hệ

UR2 RACK 9 SLOTS 6ES7400-1JA11-0AA0
UR2 RACK 9 SLOTS 6ES7400-1JA11-0AA0

Giá: Liên hệ

MODULE CP443-1 6GK7443-1EX30-0XE0
MODULE CP443-1 6GK7443-1EX30-0XE0

Giá: Liên hệ

MEMORY S7400 ROM 6ES7952-1KL00-0AA0
MEMORY S7400 ROM 6ES7952-1KL00-0AA0

Giá: Liên hệ

CPU 414-2DP 6ES7414-2XK05-0AB0
CPU 414-2DP 6ES7414-2XK05-0AB0

Giá: Liên hệ

BỘ NGUỒN PS407 6ES7407-0KA02-0AA0
BỘ NGUỒN PS407 6ES7407-0KA02-0AA0

Giá: Liên hệ

LOGO! 12/24RCE 6ED1052-1MD00-0BA8
LOGO! 12/24RCE 6ED1052-1MD00-0BA8

Giá: Liên hệ

LOGO! 230RCE 6ED1052-1FB00-0BA8
LOGO! 230RCE 6ED1052-1FB00-0BA8

Giá: Liên hệ

LOGO! 12/24RC 6ED1052-1MD00-0BA6
LOGO! 12/24RC 6ED1052-1MD00-0BA6

Giá: Liên hệ